VEDENIE SPOLOČNOSTI
 

Dušan SCHMIDT
konateľ spoločnosti

Helena BIROŠOVÁ
area sales manager


ADMINISTRATÍVA
Adriana JANTEKOVÁKatarína
VOJTOVÁ


Lenka
NEKANOVIČOVÁ

Sklad
Libuša OZIMÁKOVÁ

Mobil: +421-903-246 244
E-mail: dschmidt@frape-catering.sk

Mobil: +421-911 410 116
E-mail: hbirosova@frape-catering.skMobil: +421-911 410 115
Tel.: +421-33-24 200 91
E-mail: ajantekova@frape-catering.sk

Mobil: +421-911 410 120
Tel.: +421-33-24 200 93
E-mail: ekonom@frape-catering.sk

Tel.: +421-33-24 200 92
E-mail: lnekanovicova@frape-catering.sk

 

 

Mobil: +421-914 341 220
E-mail: sklad@frape-catering.sk 


OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA
 

 

Adriana GAŠPAROVÁ
Trenčianský región

Mária SÁNDOROVÁ
Košický región

Anna Labudová
Žilinský
región

Katarína BAČOVÁ
Trnavský región


Bansko-
bystrický región I.


Nitriansky región I.

Dávid ŠTEFANEK Nitriansky región II.

Bratislava, Stupava, Malacky

Silvia FINDUROVÁ
Popradský región

 Mobil: +421-902 908 400
E-mail: oz-po1@frape-catering.sk

Mobil: +421-911 410 119
E-mail: oz-tn1@frape-catering.sk

Mobil: +421-902-908 401
E-mail: msandorova@frape-catering.sk

Mobil: +421-902 908 402
E-mail: oz-za1@frape-catering.sk

Mobil: +421-902-908 403
E-mail: oz-tt1@frape-catering.sk

Mobil: +421-902-908 404
E-mail: oz-bb1@frape-catering.sk

Mobil: +421-902-908 406
E-mail: oz-nr1@frape-catering.sk 

Mobil: +421-911-410 118
E-mail: oz-nr2@frape-catering.sk

Mobil: +421-902-908 407
E-mail: oz-ba1@frape-catering.sk

Mobil: +421-911-410 117
E-mail: oz-pp1@frape-catering.sk


 

Frape catering s.r.o.

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Pekárska 7489/40 A • 917 00 Trnava

OFFICE:
Jána Hollého 5 • 917 00 Trnava

ÚDAJE:
Tel.: +421-33-24 200 91
Tel.: +421-33-24 200 92
Mobil: +421-911-410 115
E-mail: mail@frape-catering.sk
www.frape-catering.sk

č.ú: 1054163002/1111 UniCredit Bank
IČO: 44178450 • IČ DPH: SK2022611690
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka 21985/T

 

 

Frape catering s.r.o. • Pekárska 7489/40 A • 917 00 Trnava
© copyright Frape catering s.r.o